Diễn Đàn Học Tập Trường THPT Nguyễn Siêu
Hãy đăng kí để có thể tham gia trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm!

Chiến trường Campuchia

Go down

Chiến trường Campuchia

Bài gửi by momomiya_ichigo on Tue Oct 02, 2012 8:35 pm

14 trận đánh của quân đội ta trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường campuchia

Trận đánh địch tập kích vào khu vực Tơria của đại đội 6 thuộc Tiểu đoàn bộ binh 5[center]

Ngày 21 tháng 10 năm 1985


I. Tình hình chung
1. Địa hình

- Có nhiều phum xã xen kẽ là đồng ruộng (chủ yếu ngập nước) có một số đường bình độ dốc cao như ở Nam tây Nam phum Tơ ria, khi ta cơ động đánh địch gặp nhiều khó khăn
- Là mùa mưa, nhiều khu vực bị ngập nước, có nơi bộ đội không cơ động được, nhiều chỗ cơ động được nhưng gặp khó khăn.

2. Tình hình địch
Sau khi số căn cứ nằm ở khu vực Thơ-nây, Ta trai, TRần-lé-đay, xã Cườm bị ta diệt, địch cố gắng hoạt động hòng lấy lại căn cứ và tinh thần cho binh lính.

a) Lực lượng địch
Đối tượng hoạt động khu vực này gồm có Pônpốt và Para, lực lượng Pônpốt là chú yếu , gồm 3 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 401, trung đoàn 405 sư đoàn 519, lực lượng khoảng 450 – 500 tên, hoả lực đi cùng tương đối mạnh có DKZ, cối 60, B41, hoạt động khu vực Nam Thơ mây ở (31-1-92) TRần-lé-đay (35-0-02-0) phum Ô(31-0-06.0) ở đông nam Thơ-mơ-buốc ở (40.0-98.0) (39-0-20).

Lực lượng Para gồm tiểu đoàn 318 thuộc vùng 201 ở biên giới, mới vào hoạt động ở Bắc Trần-lé-đay, Đông Thơ-mơ-buốc

b) Quy luật hoạt động
Có các đầu mối tổ chức, sau đó phân tán lực lượng ở ngoài rừng và vào một số phum, xã hẻo lánh để xin lúa, gạo, lương thực. Các phum có ta và bạn thì ngày ở ngoài rừng, đêm vào lấy gạo. Chúng tổ chức lực lượng nhỏ từ 3-5 tên, thường xuyên bám nắm ta. Như ở khu vực Thơ-mây, Cáp chô, Tà xia, Cườm. Nếu ta và bạn sơ hở, chúng tập kích gây thương vong cho ta và bạn.

c) Kết luận về địch
+ Mạnh: Quân số đông, vũ khí trang bị đi cùng tương đối mạnh,; có DKZ, hoả tiễn, B40, máy vô tuyến để chỉ huy.
- THông thạo địa hình, luồn lách cơ động nhanh, chịu đựng gian khổ được dài ngày
Được một số phần tử xấu trong chính quyền nhân dân bạn che chở, giúp đỡ về lực lượng, thực phẩm, nắm được một số tin tức của ta và bạn.

+ Yếu: ở dã ngoại, rải rác, chủ yếu ngoài rừng, lương thực thực phẩm hạn chế, cơ sở vật chất không có.
- CHủ yếu đi cướp bóc lúa gạo, thực phẩm của nhân dân. Do đó phần lớn bị dân oán ghét, căm thù.
- Tư tưởng hoangmang, nếu ta tập trung đánh lớn địch bỏ chạy.

3. Tình hình dân
- Dân khu vực đại đội 6 đứng chân, phần lớn không được giác ngộ cách mạng, chiếm khoảng 60-70% số gia đình có con em đi theo địch, có nhiều gia đình chưa hiểu được cách mạng và địch như thế nào, do đó khi địch vào phum dân không báo cho chính quyền.

Mạnh: Chính quyền đã tổ chức tuyên truyền giác ngộ cách mạng, một số có tinh thần giúp đỡ cách mạng, giúp đỡ lực lượng vũ trang bạn cũng như đơn vị về vật chất, về công tác đánh địch ngầm trong dân.
- Có lực lượng du kích tương đối đông, đã được trang bị vũ khí.

Yếu: Có phần tử xấu trong chính quyền làm việc cho địch, tiếp tế lương thực cho địch.

4. Tình hình ta
- Tiểu đoàn bộ binh 5 đứng chân ở khu vực đó, chủ yếu là đứng trong các phum, xã có nhiều dân, vị trí đứng chân của các đại đội ở xa so với tiểu đoàn. Phải chiến đấu độc lập, thông tin liên lạc hạn chế.
- Đặc điểm đại đội bộ binh 6 đứng chân độc lập ở xa tiểu đoàn, đảm nhiệm khu vực rộng, nhiều khu vực địa hình bất lợi cho ta khi tác chiến. Tuy vậy, đơn vị vẫn luôn luôn đảm bảo huấn luyện củng cố vị trí đứng chân chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu tốt, bảo vệ Bạn, xây dựng chính quyền.

Kết luận về ta:
Mạnh: Luôn luôn đảm bảo kế hoạch huấn luyện qua từng tháng và năm. Huấn luyện đầy đủ nội dung, chương trình chất lượng tương đối tốt.
- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách dân vận, chính sách quốc tế, gây được gây được lòng tin của đơn vị đối với nhân dân trong khu vực.

Yếu: Việc tổ chức canh gác còn hạn chế, mất cảnh giác, vẫn để cho dân tự do vào chỗ ở.
- Duy trì tiền tiêu chưa thường xuyên, coi thường địch.
- Cấp đại đội còn mới, chưa nắm được hoả lực như cối 60, 82, DKZ.

II. Nhiệm vụ và ý định chiến đấu
Tiểu đoàn bộ binh 5 đứng chân khu vực Thơmây, Tơ ria, có nhiệm vụ bảo vệ chính quyền bạn, phát động quần chúng xây dựng chính quyền, hai xã Thơ mây và xã Cườm, giúp lực lượng vũ trang của bạn để bạn từng bước lớn mạnh, độc lập chiến đấu và làm công tác quần chúng.
Cụ thể: Đại đội bộ binh 6 được tăng cường 1 khẩu DKZ, 1 khẩu 12,7 mm, một máy vô tuyến điện, có nhiệm vụ đứng chân tại khu vực Tơria, bảo vệ chính quyền bạn, giúp đỡ lực lượng vũ trang Bạn, phát động quần chúng xây dựng chính quyền, tạo điều kiện từng bước đảm nhiệm các khu vực để đánh địch.
- Luôn có kế hoạch huấn luyện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, củng cố vị trí đứng chân, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu với các đối tượng địch trong khu vực đảm nhiệm.

III. Diễn biến chiến đấu
Lúc 0.00 ngày 21-5-1985 địchlợi dụng đêm tối, triển khai ém sát lực lượng khoảng 5 tiểu đoàn, có 4 khẩu DKZ, ý định chúng đánh vào Tơria. CỤ thể chúng tiến công làm 4 hướng, một hướng chủ yếu vào đại đội bộ binh 6, lực lượng khoảng 1 đến 2 tiểu đoàn, tăng cường một mũi ở chính đông, lực lượng này có 1 khẩu DKZ là lực lượng dương công (1 tiểu đoàn địch lực lượng bị tổn thất nhiều nên quân số có chừng 50-60 tên…)
Cụ thể hướng chủ yếu, địch gồm 1 tiểu đoàn và 2 khẩu DKZ triển khai ở phía Tây Tơria cách địa hình 400 – 500 m, mũi thứ yếu triển khai ở Tây nam Tơ ria cách đội hình ta khoảng 300-400m, mũi dương công ở chính đông Tơ ria cách khoảng 500-600m lực lượng gồm 1 đại đội và 1 khẩu DKZ. Sau khi chúng triển khai xong, bắn hoả lực tập trung vào khu vực trận địa của ta để bộ binh nâng dần đội hình tiếp cận mục tiêu, sau khi dùng B40 băn điên cuồng vào khu vực chỉ huy của đại đội bộ binh 6, làm mất liên lạc với tiểu đoàn và trung đoàn.
Bộ binh địch la hét ầm ỹ hòng áp đảo tinh thần của chiến sỹ ta. Song với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, cán bộ chiến sỹ đại đội bộ binh 6 vẫn bình tĩnh đợi địch vào gần mới nổ súng tiêu diệt từng tên địch, quyết tâm bảo vệ trận địa. Tình hình mỗi lúc một gay go căng thẳng, thông tin bị mất, địch mỗi lúc một gần, chúng tổ chức xung phong liên tục nhiều mũi, nhiều hướng vào trận địa của ta.
Về ta, 3 đồng chí ở tiểu đội 1 đã hy sinh, 5 đồng chí bị thương, trung đội bộ binh 4 còn tay súng vẫn quyết tâm giữ vững trận địa, bảo vệ tử sỹ của mình. Hướng đại đội bộ binh 6 chúng tiến sátt cách trận địa của ta 10-15 m, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường của cán bộ, chiến sỹ, địch không thể tiến gần được nữa. Trong khi đó có 7 đồng chí của đại đội bộ binh 6 đã bị thương, 1 đồng chí hy sinh, tuy vậy đơn vị vẫn giữ được trận địa cảu mình. Sau 01.00 bị mất liên lạc đã nối lại liên lạc với sở chỉ huy trung đoàn. Tiểu đoàn đã nhận được tình hình địch từ ban chỉ huy đại đội 6 báo về.
04.30, theo lệnh của tiểu đoàn, đại đội bộ binh 5 vận động xuống tây nam của đại đội 6 chi viện đánh địch, lấy lại trận địa đã bị mất, đại đội bộ binh 7 cơ động lên hướng Bắc chặn đánh đường địch chi viện. Từ vị trí (34,7-96,0) tiểu đoàn chi viện cối 82, DKZ vào hai hướng địch tiến công, cối của ta bắn trúng vào đội hình địch. Sau 40 phút lực lượng đại đội 5, đại đội 7 đã cơ động tới vị trí, đại đội 5 triển khai đội hình chiến đáu, gặp địch đồng loạt nổ sung và vận động tiến công đánh địch. Thấy lực lượng của ta tăng cường chúng nổ sung từng bước rút chạy, đại đội 7 đảm nhiệm hướng Bắc sẵn sàng đánh địch khi có lệnh, bảo vệ đường để đưa thương binh, tử sỹ về sở chỉ huy.
Riêng đại đội 6 sau nhiều giờ chiến đấu dũng cảm, mặc dù địch đông, một phần giao thông hào bị mất, đại đội 6 tổ chức phản công kết hợp đại đội 5 tiêu diệt toàn bộ những tên địch còn ngoan cố ở trận địa cũng như số địch ở ngoài trận địa, địch hoảng hốt bỏ chạy về hướng Tây Nam.

IV. Kết quả chiến đấu
Sau 3 tiến đồng hồ chiến đấu, đại đội bộ binh 6 được chi viện kịp thời của đại đội bộ binh 5 và hoả lực của tiểu đoàn chi viện đã kiên quyết giữ vững được vị trí đứng chân.

Diệt tại chỗ 30 tên, thu 12 súng các loại, có 2 B40, 5 Ak, 5 CKC. Về ta hy sinh 4 đồng chí, 4 đồng chí bị thương nặng, 8 đồng chí bị thương nhẹ.

*******************************************
Kitto kitto bokutachi wa
ikiru hodo ni shitteyuku
soshite soshite bokutachi wa
ikiru hodo ni wasureteku


[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
momomiya_ichigo
MODERATORS
MODERATORS

Tổng số bài gửi : 77
Join date : 28/09/2012
Age : 20
Đến từ : Britannia

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chiến trường Campuchia

Bài gửi by momomiya_ichigo on Tue Oct 02, 2012 8:36 pm

Trận tập kích Prayko của đại đội 1 thuộc tiểu đoàn bộ binh 66

Ngày 21 tháng 8 năm 1983

I. Tình hình chung
1 - Địa hình
Nơi địch đóng quân cách phum Prayko xã Mluray II huyện Chép 1km về hướng Tây nam, rừng thưa có nhiều cỏ le cao tới ngực, địch có thể quan sát từ xa, đi thẳng vào phum phải đi qua một khoảng đồng; từ đơn vị đến phải đi 14, qua nhiều lối đường ngập nước lầy lội và gây cho ta khó khăn trong việc vận động đến.

2 – Tình hình địch
Qua khai thác tù binh, chúng có 53 tên gồm khung chỉ huy sư đoàn bộ SRK, trang bị 20 AK. Chúng hoạt động trên tỉnh Krache, Congpongthom, Strung treng trên đường ra biên giới Thái Lan, để củng cố, học tập, báo cáo tình hình, an dưỡng, nhận kế hoạch hàng hoá rồi trở lại hoạt động. Trên đường từ tỉnh ra đến phum Prayko chúng tạm dừng tìm lương thực, thực phẩm và cảnh giới hướng này; một bộ phận thư 2 có bọn chỉ huy, nằm cách phum 300m.

3 – Tình hình ta
Đại đội 1, tiểu đoàn bộ binh 66 là đơn vị địa bàn mới thành lập tháng 8-1981 chưa có kinh nghiệm công tác địa bàn, chưa đánh được địch.

Quân số 46 đồng chí có 2 đảng viên, 33 đoàn viên trang bị 1 cối 60mm, 2 đại liên, 3 M79, 2B40, 1 B41, 3 RPD và 21 dàn M72. Còn lại trang bị AK.

Tổ chức lực lượng đi chiến đấu trận này có 16 người do đồng chí Thường thiếu uý C phó chính trị chỉ huy, có 2 cán bộ trung đội và 4 cán bộ tiểu đội, trang bị 1 B41, 1 đại liên, 2 M79, 1 RPD, 11 AK, 8 M72, trên tăng cường thêm 6 đồng chí trang bị 1 B40, 1 M79, 4AK. Ngoài ra còn có 6 bạn (4 dân quân, 1 dân, 1 uỷ ban).

4 – CHính quyền địa phương và nhân dân bạn
Toàn xã có 150 hộ, 734 nhân khẩu. Uỷ ban nhân dân có 5 người, dân quân xã 9, trang bị 1 AK, 8 AR15. Riêng phum Prayko có 55 hộ, 321 khẩu, dân quân 5 trang bị 3 AR15.
Qua nhiều đợt học tập phát động nhân dân, phần lớn hiểu tốt về chế độ mới. Ta đã xây dựng một số đối tượng tốt và trở thành những cơ sở mật của ta và bạn, đã phục vụ và báo những tin địch cho ta chính xác, một lần phát hiện kho tàng, đã dẫn ta đi thu 400 kg gạo, 11 quả B40, 6 quả AT, 11 balô.
Chính quyền mới tuy mới củng cố nhưng cũng đã làm được một số việc về hành chính sự vụ, dân quân từng bước cũng đã tổ chức và huấn luyện.

II. Diễn biến chiến đấu
1. Trước chiến đấu
Lúc 22 giờ ngày 21-8 cơ sở ở phum Prayko về đại đội báo cáo gặp địch cách phum về hướng Tây 1 km khoảng 60 tên… Đại đội trưởng hội ý ban chỉ huy chớp nhoáng, nhận định tình hình địch và hạ quyết tâm, tổ chức lực lượng vận động đến tập kích cụm địch trên, trước khi trời sáng, sử dụng lực lượng: 16 đồng chí cùng với 6 dân quân phối hợp hành động đánh địch và kết hợp cắt rừng đến nơi triển khai tập kích trước khi trời sáng, do đồng chí Thường đại đội phó chính trị chỉ huy. Dự kiến phương án: Đoạn đường 14 km, hành quân 5 giờ. Xuất phát 24 giờ, đến nơi 5 giờ 30 ngày 22-8 nổ sung, ở nhà chuẩn bị 6 người khi lực lượng trên nổ súng thì sẽ vận động đến phum Prayko và dựa theo tiếng súng hợp đồng chi viện.
Quá trình vận động do đường lầy lội và vượt nhiều suối nên cách chỗ địch khoảng 3 km thì đã 5h30 sáng. Nếu đi theo kế hoạch thì phải mất 2 giờ nữa, lúc bấy giờ đồng chí Thường quyết định cắt thẳng đến trận địa, chứ không đi vòng, vì lúc đầu xác định đi thẳng dễ lộ, địch phát hiện trước nên vòng phía sau, đồng chí nghĩ nếu đi vòng đến thì địch cũng dễ phát hiện và có khả năng địch đã đi mất. Khi cách địch 800m thì tổ chức làm 2 mũi.Mũi 1: 9 đồng chí – 3 dân quân trang bị 1 B40, 1 M79, 1 RPD, 1 M72, 9AK, đồng chí Thường chỉ huy. Mũi 2 gồm 7 đồng chí và ba dân quân đang vận động song song cách nhau 300 m, thì bất ngờ mũi 1 phát hiện địhc khoảng 20 tên đang nấu cơm, 2 mũi triển khai sẵn sàng chiến đấu lúc 6 giờ 25.

2 – Trong chiến đấu
Mũi 1 ém sát địch 30m, mũi 2 bên trái cách địch 100m thì địch phát hiện. Đồng chí Thường cũng kịp thời phát lệnh toàn bộ đội hình nổ súng, ngay loạt đạn đầu tiêu diệt tại chỗ 2 tên, địch chống trả yếu và chạy tán loạn, sau 10 phút phát triển diệt thêm 4 tên; mũi 2 đồng loạt xung phong làm chủ trận địa và tiếp tục phát triển truy kích bọn địch tháo chạy diệt thêm 3 tên nữa, đến 7 giờ 10 phút, toán địch trong phum (20 tên) thấy bọn chỉ huy ngoài phum bị đánh đã tổ chức phản kích chi viện cho bọn bị đánh. Mũi 1 của ta bị bất ngờ, có lúng túng nhưng kịp thời đánh trả. Mũi 2 vận động vòng chặn và hợp đồng với mũi 1 diệt thêm 4 tên nữa, số còn lại tháo chạy tán loạn, 2 mũi tổ chức 1 bộ phận tiếp tục truy kích, còn lại làm chủ trận địa, thu 3 AK và 15 ba lô có 1 ba lô có tài liệu. Đến 10 giờ thì bộ phận đồng chí Z chỉ huy có 6 đồng chí ra hợp đồng chi viện đã tổ chức bao vây lùng sục, triển khai tiếp, bắt sống 3 tên trong trận địa (vì cỏ le cao, khó phát hiện) 12 giờ tổ chức rút ra phum Prayko thì nhận được chỉ thị của tiểu đoàn tiếp tục kiểm tra và phát động quần chúng trên 2 phum Prayko, Pong tíc, kêu gọi hàng binh và tìm vũ khí, vì thu vũ khí tại chỗ ít, một bộ phận đưa tù binh và chiến lợi phẩm về; trong 3 tù binh có 1 bị thương, các đồng chí ta đã băng bó, không đánh đập, nhưng hành động trên đã làm nhân dân tại phum thấy rõ, nên khi ta bàn với bạn họp dân tuyên truyền thắng lợi và đề nghị dân kêu gọi số hàng binh trốn ngoài rừng và trong phum ra với cách mạng. Kết quả ra hàng 5 tên nữa.

3 – Sau chiến đấu
Đơn vị đã tổ chức bộ đội và đưa toàn bộ hàng binh, chiến lợi phẩm về đến tiểu đoàn an toàn.

Đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm trận đánh, có những mặt mạnh, mặt yếu sau đây:

III. Kết quả chiến đấu
Diệt 13 tên, có 1 tên đại tá sư phó SRK, 1 tên tiểu đoàn trưởng, bắt sống 3 tên, kêu gọi hàng 5 tên.

Thu 3 AK, 13 ba lô, có 1 balô tài liệu 15 tập tài liệu quan trọng, sơ đồ khu vực hoạt động và danh sách cơ sở mật của chúng, 1 radio hỏng.

Ta: An toàn, tiêu thụ 3 quả B40, 20 quả M79, 200 viên M60, 5 quả M72, 1500 viên K56, 12 quả lựu đạn cầu.

*******************************************
Kitto kitto bokutachi wa
ikiru hodo ni shitteyuku
soshite soshite bokutachi wa
ikiru hodo ni wasureteku


[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
momomiya_ichigo
MODERATORS
MODERATORS

Tổng số bài gửi : 77
Join date : 28/09/2012
Age : 20
Đến từ : Britannia

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chiến trường Campuchia

Bài gửi by momomiya_ichigo on Tue Oct 02, 2012 8:37 pm

Trận tập kích đông điểm cao 260 của Đại đội 7 thuộc Tiểu đoàn 5, trung đoàn Bộ binh 10.

Ngày 20 tháng 6 năm 1981


I. Tình hình chung
1. Địa hình
Khu vực đông điểm cao 260 địa hình bằng phẳng, rừng cây non, thấp, tương đối rậm rạp, phía nam tiếp giáp với điểm cao 300, đông nam tiếp giáp với điểm cao 265 và phía tây bắc là điểm cao 185.
Một con suối chảy từ đông bắc xuống chia làm 2 nhánh, một nhánh chảy theo hướng tây nam, một nhánh chảy về hướng nam qua sườn tây điểm cao 265.
Trong khu vực tác chiến có nhiều đường mòn qua lại, đặc biệt là con đường chạy từ đông bắc qua sườn bắc điểm cao 185.
Tóm lại địa hình khu vực tác chiến kín đáo, thuận lợi cho ta giữ được bí mật hành động chiến đấu.
2. Tình hình địch
Để thực hiện âm mưu phá hoại làm suy yếu ta về mọi mặt, từ tháng 5 địch thường xuyên tổ chức nhiều toán nhỏ 15-20 tên từ biên giới xâm nhập vào nội địa tiến hành trinh sát, đánh phá các cơ sở kinh tế, móc nối gây cơ sở trong nhân dân, tuyên truyền gây tâm lý hoảng sợ, chia rẽ quần chúng với cách mạng.
3. Tình hình ta
Đại đội đã được kiện toàn về mặt tổ chức, toàn đơn vị đều phấn khởi, xác định quyết tâm tốt sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Qua huấn luyện trình độ kỹ chiến thuật của bộ đội được nâng cao. Đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
Cán bộ chiến sỹ luôn luôn đoàn kết, anh em tin tưởng trình độ tổ chức và chỉ huy của đội ngũ cán bộ chỉ huy.

II. Nhiệm vụ và ý định chiến đấu
1. Nhiệm vụ
Chấp hành chỉ thị và ý định của cấp trên, chiều ngày 18-6 tiểu đoàn trưởng trực tiếp giao nhiệm vụ cho đại đội trưởng đại đội 2: “tổ chức lực lượng tiến hành truy quét tiêu diệt địch khu đông điểm cao 260 nhằm đánh bại âm mưu đánh phá và móc nối gây cơ sở trong quần chúng của địch”.
2. Tổ chức lực lượng
- Lực lượng bản thân 24 đồng chí
Tăng cường 2 đồng chí (Trinh sát + thông tin của tiểu đoàn)
- Biên chế thành 3 tổ (1, 2, 3)
- Thời gian bắt đầu hành động từ ngày 19-6 đến ngày 24-6 (5 ngày).

III. Diễn biến chiến đấu
09.00 ngày 19-6 đại đội bắt đầu hành quân tiến hành truy quét nhưng không gặp địch. Trời tối đơn vị dừng lại nghỉ ở điểm cao 210 cách đơn vị khoảng 15 km.
07.00 ngày 20-6 đơn vị tiếp tục truy quét về phía nam. 12.00 ngày 20-6 dừng chân ở tây nam đường mòn cách ngã ba Suối khoảng 2 km ăn cơm trưa. Trong lúc nghỉ chợt có 2 phát súng nổ ở hướng ngã ba Suối. Đồng chí đại đội trưởng triệu tập các cán bộ tranh thủ hội ý nhận định địch – sơ bộ hạ quyết tâm chiến đấu.
- Tổ chức lực lượng cụ thể như sau:
+ Mũi 1: gồm tổ 1, tổ 2 có 18 đồng chí do đồng chí Hồng đại đội trưởng chỉ huy vòng từ hướng Tây Bắc.
+ Mũi 2: Là lực lượng tổ 3 gồm 8 đồng chí do đồng chí Điệp đại đội phó chỉ huy cơ động từ hướng đông bắc đánh xuống.
- Trong quá trình vận động tiếp cận, địch lại nổ tiếp hai phát súng. Anh em nhận định đây là địch bắn cá. Bộ phận đồng chí Điệp vận động đến nhánh suối thứ nhất không gặp địch, toàn mũi lại tiếp tục vận động. Đến gần nhánh suối thứ 2 đồng chí ĐIệp phát hiện thấy địhc. CHớp thời cơ đồng chí Điệp nhanh chóng tổ chức thành 2 tổ bí mật áp sát mục tiêu. Các bộ phận vào cách địch 15-20m nhưng địch vẫn không phát hiện được. Đồng chí Điệp đã hạ lệnh nổ súng xung phong tiêu diệt địch. Lúc đó là 13h00.
Mũi 1 do đồng chí Hồng phụ trách nghe súng nổ nhanh chóng chia thành 2 bộ phận vượt suối cơ động đến chi viện.
- Bộ phận thứ 2 gồm 6 đồng chí tiểu đội do a trưởng phụ trách vòng xuống phía bắc điểm cao 300 đón lõng không cho địch chạy về hướng điểm cao 300.
Sau 15 phút chiến đấu ta làm chủ trận địa, 2-3 tên địch sống sót chạy thoát về hướng điểm cao 300. Chúng bắn trả 1 phát B40 và hai loạt K nhưng không gây thương vong cho ta.

IV. Kết quả chiến đấu
1. Địch:
Bị tiêu diệt 15 tên
2. Ta:
- Thu 11AK + 3 B40 + 1 khẩu M79
Đạn K56: 100 viên
Đạn B40: 15 quả
Gạo: 20 kg
Ba lô: 8 chiếc

- Tiêu thụ:
Đạn K56: 500 viên
Đạn M79: 6quả
Đạn B40: 1 quả.
- Người và vũ khí an toàn.

*******************************************
Kitto kitto bokutachi wa
ikiru hodo ni shitteyuku
soshite soshite bokutachi wa
ikiru hodo ni wasureteku


[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
momomiya_ichigo
MODERATORS
MODERATORS

Tổng số bài gửi : 77
Join date : 28/09/2012
Age : 20
Đến từ : Britannia

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chiến trường Campuchia

Bài gửi by momomiya_ichigo on Tue Oct 02, 2012 8:37 pm

Trận tập kích khu vực (242-665) của Đại đội 7 Tiểu đoàn 2 Trung đoàn bộ binh 699

Ngày 27/7/1985
I. Tình hình chung
1. Địa hình
Khu vực tác chiến địa hình tương đối bằng phẳng, rừng rậm xen trảng trống, nơi địch bố trí là rừng rậm, phía Nam là trảng trống lớn chạy dài từ Tây sang Đông, tây và nam cách 1km có đường xe bò từ phum Savaiso xuống Đôn em, phía Bắc có con đường xe bò chạy từ phum Savaiso ra hướng Đông đi Bai-đo cách khoảng 500m, phía tây bắc khoảng 1,5km là phum Savaiso, đông bắc và hướng đông là rừng rậm bình độ lên cao dần.

2. Tình hình địch
Lực lượng CRK đang thâm nhập nội địa tổ chức dừng chân trú dã ngoại, với hình thức đơn giản song rất bí mật bát ngờ với thời gian ngắn, trong lúc đội hình địch đang rất lộn xộn chưa ổn định vị trí (có cả vợ con). ĐỊch chọn địa hình phức tạp và bất ngờ nên rất chủ quan và mất cảnh giác, ít đề phòng.

3. Tình hình ta
Sau khi hoàn thànhnhiệm vụ hợp đồng với đoàn 7705 trong quá trình hoạt động từ ngày 24-7 đến ngày 27-7-1985, đơn vị có lệnh quay về vị trí đội hình (tiểu đoàn bộ binh 2).
Sức khoẻ bộ đội tuy có giảm sút, các mặt bảo đảm khác có hạn chế, đường hành quân dài, chủ yếu sát rừng, song khí thế quyết tâm của đơn vị và cán bộ chỉ huy luôn chủ động khắc phục tốt mọi khó khăn, động viên bộ đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong quá trình hành quân cơ động, có phương án tác chiến, mọi công tác bảo đảm đã được chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo.

II. Nhiệm vụ và ý định chiến đấu
Ngày 27-7 đơn vị nhận lệnh hành quân về đội hình, đại đội bộ binh 7 được tăng cường 1 cối 82 do 5 đồng chí trinh sát của trung đoàn dẫn đường, quân số 52 đồng chí do đồng chí Khiêm đại đội phó chỉ huy. Tối ngày 26-7 đơn vị hội ý phổ biến nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng bảo đảm trên đường hành quân, đội hình hành quân lúc 08.00 ngày 27-7. Sáu đồng chí trinh sát cắt đường đi trước trung đội 1, trung đội hoả lực, trung đội 2; trung đội 3 đi cuối đội hình. 13.00 đội hình đến (2337-668) trinh sát phát hiện địch, đội hình dừng lại, bí mật quan sát sẵn sàng chiến đấu (lệnh đồng chí đại đội phó).
Đồng chí Khiêm cùng 4 đồng chí cán bộ tủng đội lên quan sát và nắm tình hình địch.
Nhận định: Địch tổ chức thâm nhập nội địa, ta cần tổ chức chiến đấu ngăn chặn ngay từ khi địch còn dừng chân chưa vững.
Quyết tâm chiến đấu
Hội ý chớp nhoáng thống nhất quyết tâm phổ biến phương án đánh địch:
Trung đội bộ binh 1 đánh chính diện, đồng chí Khiêm trực tiếp chỉ huy. Trung đội bộ binh 2 vòng bên phải qua mép trảng đánh từ hướng đông sang, trung đội cối 82 vận động trung đội bộ binh 1.

III. Diễn biến chiến đấu
13.05 triển khai xong đội hình chiến đấu. 13.10 các mũi bí mật tiếp cận hình thành thế bao vây, 13.15 đồng loạt nổ súng, xung phong đánh chiếm mục tiêu, địch bị đánh bất ngờ chống trả yếu ớt và bỏ chạy. 13.25 ta làmchủ trận đánh.
Trong quá trình chiến đấu, các mũi đánh đúng ý định đã hiệp đồng, tổ chức truy kích thu dọn trận địa và kiểm tra mọi công tác bảo đảm xong lúc 14.00 ngày 27-7-1985 và hành quân về đơn vị.

IV. Kết quả chiến đấuĐịch: Bị chết tại chỗ 10 tên
Ta: Thu 6 súng cácloại (1 K54, 1B69, 4AK) và một số đồ dùng trang bị khác.
Đơn vị an toàn.
Tiêu hao đạn các loại:
B40: 10 quả, B41 6 quả, AK: 150 viên, cối 60: 10 viên.

*******************************************
Kitto kitto bokutachi wa
ikiru hodo ni shitteyuku
soshite soshite bokutachi wa
ikiru hodo ni wasureteku


[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
momomiya_ichigo
MODERATORS
MODERATORS

Tổng số bài gửi : 77
Join date : 28/09/2012
Age : 20
Đến từ : Britannia

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chiến trường Campuchia

Bài gửi by momomiya_ichigo on Tue Oct 02, 2012 8:39 pm

Diễn biến trận tập kích phum SARE của đại đội 5 thuộc tiểu đoàn bộ binh 16.

Ngày 4-8-1983

I. Tình hình chung
1. Địa hình

Khu vực phum Sare nằm trên toạ độ 7632 thuộc xã Đôn cầm Bách thuộc huyện Rôviêng. Địa hình có đồng ruộng trồng lúa cạnh có những mé rừng khộp ở cách xa phum 500m. Thời tiết hiện nay mưa nhiều, có con sông Sen và các suối nước lớn gây cho ta khó khăn trong việc phát triển sang sông hoạt động.

2. Tình hình địch
Dựa vào thế có lợi sông Sen nước lớn, toán địch 12 tên thường đột nhập vào phum nắm tình hình, lấy lương thực và khống chế dân phum này. Ngày 3-8 chúng cho 12 tên lấy lúa đem ra chòi ở ngoài ruộng giã gạo. Trang bị 4B40, 7AK, 1 máy 71.

3. Tình hình ta
Đại đội 5 tổng số 30 đảng viên, 14 đoàn viên. Trang bị 1 cối 60, 1 đại liên M60, 2B41, 2B40, 12 M72, 10 quả lựu đạn.
Là đơn vị dừng chân tại xã Ra ta hát. Toạ độ 7532, có nhiệm vụ đánh địch và hỗ trợ toàn bộ 3 xã phía đông huyện Rô viêng.

4. Tình hình nhân dân và chính quyền bạn
Xã Đôn cầm Bách có 159 hộ, 1153 khẩu, có 3 phum, tất cả nằm đông sông, phần lớn nhân dân có hiểu về chế độ mới có tình cảm với cách mạng. Thời gian qua địch có khống chế, mua chuộc bằng hàng tâm lý nhưng một số đối tượng cơ sở của ta vẫn vững vàng bí mật cung cấp mọi tình hình cho ta.
Cán bộ xã cũng bị địch khống chế mua chuộc một số ít người do tình hình đó huyện cử một đội vũ trang tăng cường xuống phát động quần chúng học tập phát động nhân dân, bộ phận hoạt động tỏ ra vững vàng.

II. Diễn biến chiến đáu
1. Trước chiến đấu
15h ngày 3-8 cơ sở từ phum Sare bí mật về báo tin địch xuất hiện trong phum Sare, lực lượng chúng khoảng 15 tên. Hiện đang tạm dừng tại toạ độ 7537.

Ban chỉ huy đại đội 5 hội ý nhận định tình hình và kết luận. Địch sẽ dừng để lấy lương thực, tuyên truyền xuyên tạc rồi chuyển đi nơi khác. Thời gian tạm dừng từ chiều 3-8, sáng nagỳ 4-8 chúng sẽ chuyển.

Từ cơ sở nhận định trên, ban chỉ huy đại đội quyết tâm tổ chức lực lượng vận động đến tập kích, tiêu diệt bọn địch này. Sử dụng lực lượng gồm:

Ta 8 đồng chí, bạn 7 đồng chí, trang bị: 2 B40, 2 M79, 10 M72, 12 AK, do đồng chí Anh đại đội phó chỉ huy, hợp đồng với lực lượng ở nhà chi viện, khi nghe nổ súng tổ chức một bộ phận sang bờ sông để hợp đồng chiến đấu tiếp.

16 giờ xuất phát. Đến bờ sông tổ chức vượt sông thì tối, bám đến phía nam phum cải trang vào nắm tình hình địch. Ra ngoài ém sát tiếp tục vận động.

5h30 ngày 4-8 vận động đến phum Sare thì phát hiện dấu địch cắt về hướng đông, gặp 1 em bé thăm rẫy, động viên em bé báo khu vực địch tạm dừng và biết hiện chúng đang giã gạo hai chòi ngoài đồng ruộng.

Đến cách địch 500m ta xác định hướng tiến công và tổ chức làm 3 mũi.

Mũi 1: 8 đồng chí có 2 bạn do đồng chí Anh mũi trưởng, trang bị 1 B40, 1 M79, 6M72, 3 lựu đạn. Có nhiệm vụ đột kích diệt địch trên hướng chủ yếu.

Mũi 2: 5 đồng chí có 1 bạn do đồng chí Vân phái viên chỉ huy. Trang bị 1B40, 3M72, 4AR, 2 lựu đạn. Có nhiệm vụ tiến công tiêu diệt địch trên hướng thứ yếu.

Mũi 3: 3 đồng chí có 2 bạn. ĐỒng chí Lãm phái viên chỉ huy. Trang bị 1M79, 2AK, 1M72. Có nhiệm vụ đánh vòng phía trên bên phải diệt quân địch tháo chạy.

Sau khi xác định hướng và tổ chức xong các mũi. Bắt đầu triển khai vận động.

2. Trong chiến đấu
Từ 5h00 các mũi đã áp sát cách địch không quá 30m nhưng vẫn giữ được yếu tố bí mật bất ngờ.

06.36 mũi 1 nổ súng, mũi 2 và mũi 3 cùng hợp đồng đồng loạt nổ súng.

Sau 20 phút chiến đấu, địch chống trả yếu ớt, ta phát lệnh xung phong làm chủ trận địa.

- Tổ chức phát triển kiểm tra truy tìm bọn sống sót tháo chạy.

- Phân công cảnh giới đề phòng địch phản kích

- Tiến hành tổ chức thu vũ khí, tài liệu, và quân dụng khác.

- Làm công tác chính trị với dân trong phum.

3. Sau chiến đấu
Tổ chức bộ đội lui quân đến điểm hợp đồng với bộ đội ở nhà (tiểu đoàn) ra chi viện.

- Tổ chức hành quân về đơn vị an toàn.

III. Kết quả chiến đấu
- DIệt tại chỗ 12 tên, thu 4 súng B40, 7 súng AK, 1 máy VTĐ 71, 7 quả đạn M72 và 750 viên đạn.

*******************************************
Kitto kitto bokutachi wa
ikiru hodo ni shitteyuku
soshite soshite bokutachi wa
ikiru hodo ni wasureteku


[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
momomiya_ichigo
MODERATORS
MODERATORS

Tổng số bài gửi : 77
Join date : 28/09/2012
Age : 20
Đến từ : Britannia

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chiến trường Campuchia

Bài gửi by Admin on Mon Oct 08, 2012 10:33 pm

ĐÚNG LÀ MOD CAO CẤP! CÁC BÀI VIẾT RẤT CÓ CHẤT LƯỢNG! TIẾP TỤC PHÁT HUY NHÉ! kjfkgf

*******************************************
Đừng để đến mai những việc mà bạn có thể làm hôm nay!
avatar
Admin
ADMINISTRATORS
ADMINISTRATORS

Tổng số bài gửi : 34
Join date : 27/09/2012
Age : 34
Đến từ : Một nơi có bầu trời xanh thẳm và sóng vỗ rì rào!

Xem lý lịch thành viên http://nguyensieuschool.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Chiến trường Campuchia

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết